Media

ראיון של איריס שטרק רו”ח בגל”צ, בתוכנית הכלכלית “החיים עצמם”, בהנחיית העיתונאים עמית תומר וישראל פישר. הראיון עסק בהצעה של רשות המיסים לגבי רפורמה בחישוב המיסוי של שווי השימוש ברכב, שמטרתה לעודד הפחתת השימוש ברכב פרטי, כך שככל שמספר הק”מ הוא קטן יותר, כך יופחת שווי השימוש. 24.10.2022