Media

רו”ח איריס שטרק בפינה הכלכלית בתוכנית של שמעון ריקלין בערוץ 14 על הנושאים: המאבק בחשבוניות פיקטיביות, ולכך שהחל מה 1.1.24 כל חשבונית מעל 25 אלף שקל, תהיה מחוייבת באישור רשות המיסים בזמן אמת; על הכניסה הרחבה יותר של רשות המיסים לחשבונות בנק עסקיים; על הצורך בגביית המס לתקציב המדינה ועל הצורך לחדש הליך הגילוי מרצון ועל חשיבות שימוש מושכל בקרן הארנונה של הרשויות לעידוד בנייה למגורים. 15.05.2023

רו”ח איריס שטרק בפינה הכלכלית בתוכנית ריקלין ושות’ על הנושאים: היוקר המחיה בכלל והתייקרות מחירי החלב; נקודות הזיכוי להורים עובדים למעונות עבור פעוטות בגילאי 0-3 ולמי שהכנסתו נמוכה יש אפשרות לקבלת מענק במסגרת מס הכנסה שלילי; על המצב הכלכלי; על השפעת הריבית והצורך לחזק ולייצב את הכלכלה שלנו בתקופה זו. 03.05.2023