מידע מקצועי

לקוחות וידידים יקרים! ועדת היגוי לניהול מיזם גיידסטאר הוקמה בשנת 2021 בהחלטת ממשלה. הועדה