מידע מקצועי

שלום לכולם, ועדת העיזבונות באפוטרופוס הכללי פרסמה קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2023,