הבית להבראת חברות ושיקום כלכלי

השירותים המוצעים​

הבראת חברות ושיקום כלכלי

מחלקת הבראת חברות ושיקום כלכלי במשרדנו עוסקת בין היתר בליווי ויעוץ לשיקום תאגידים אשר נקלעו למשבר תזרימי ו/או תפעולי מתוך מטרה להביא לייצובם, וזאת, באמצעות בנית תוכניות עבודה וניתוחים מורכבים המבוצעים על ידי מומחים מתחומים מגוונים בעלי רקע כלכלי וחשבונאי.

השירותים כוללים בניה של תוכנית רב שלבית אשר מטרתה ליצור תהליך הבראה ולהשיב את האמון אל מול הגורמים השונים שהחברה קשורה בהם, בין היתר אך לא רק, ספקים, עובדים, לקוחות, המערכת הבנקאית וכיוצ”ב.

הליך ההבראה כולל ניתוחים מורכבים בתהליכים חוצי ארגון, הן תהליכים כלכליים ומימוניים והן תהליכים תפעוליים אשר יש בהם כדי להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה.

כמו כן, אנו פועלים לליווי החברה לאחר הליך השיקום וזאת מתוך מטרה להביא ליישום ומימוש מלא של תוכנית ההבראה ולייצר צמיחה וערך לחברה ולבעלי המניות.

ליווי חברות בהליכי חדלות פירעון

המחלקה מלווה חברות במסגרת הליכי חדלות פירעון מטעם בעלי תפקיד (נאמנים, כונסים וכיוצ”ב) הממונים על ידי בתי המשפט המחוזיים בישראל.

צוות מומחים ממשרדנו הכולל רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים ואנשי תפעול מבצעים ניתוח מעמיק של החברה ותוצאות פעילותה וזאת במטרה לבנות תוכנית הפעלה לתקופה קצובה בהתאם למסגרת המשפטית ולדיני חדלות הפירעון. 

כמו כן, המחלקה מלווה את החברה במסגרת ניהול ההליך המשפטי ופועל ליישום תוכנית ההפעלה שגובשה על ידנו ואושרה על ידי בית המשפט. 

בתוך כך, אנו פועלים לבחינה מעמיקה של מגזרי הפעילות, קביעת מנגנוני בקרה ושליטה, מעקב ופיקוח הדוק אחר תזרים המזומנים של החברה בתקופת הביניים, איתור נכסים, ניהול תפעולי של החברה לרבות מערך העובדים, הספקים ונותני השירות האחרים, סיוע מול רשויות המיסים וכן, פועלים לאיתור משקיעים ומימון חיצוני.

שירותים למערכת הבנקאית

מחלקת הבראת חברות במשרדנו מבצעת אבחון עסקי של החברה באמצעות מתודולוגיה מובנית לניהול חברה במשבר כלכלי וזאת באמצעות צוות מומחים בעלי רקע כלכלי, חשבונאי ומשפטי.

במסגרת הזו, אנו מיישמים תוכנית רב שלבית הכוללת:

  • ניהול וטיוב מערך הדיווחים של החברה. 
  • בחינת עמידה באמות מידה פיננסיות של החברה.
  • הטמעת נהלים ויצירת תרבות ארגונית.
  • גורם פיקוח ייעודי ובלתי תלוי שמסייע בניהולה השוטף של החברה.
  • גיבוש אסטרטגיה ופיתוח עסקי.
  • יצירת ערך כלכלי לנכסי החברה.
  • מתן חוות דעת / תמונת מצב למחלקת האשראי בגוף המממן.

לפרטים נוספים וליצירת קשר נשמח לעמוד לשירותך