מידע מקצועי

תשלומי ביטוח לאומי לעובד עצמאי

10/01/2024

לקוחות וידידים יקרים!

להלן מספר עדכונים לעובדים עצמאים:

שיעורי דמי הביטוח

שיעור דמי הביטוח הלאומי לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל פרישה: 

שיעור דמי הביטוח הלאומי לעובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 שנה או לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה: 

עד גיל 18 או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,522 ש”ח – דמי ביטוח בשיעור מופחת 0.17%.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל 0.78%.

שיעורים אלה כוללים תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד:

  • מי שטרם הגיע לגיל 18 – פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.
  • מי שמקבל קצבת אזרח ותיק – דמי ביטוח הבריאות מנוכים מהקצבה בסכום חודשי של 223 ש”ח.

מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,522 ש”ח – דמי ביטוח בשיעור מופחת 5.47%. 
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל 15.62%.

שיעורים אלה כוללים גם דמי ביטוח בריאות.

מי שהכנסתו נמוכה מ- 3,134 ש”ח לחודש, ישלם דמי ביטוח מהכנסה מזערית.

החל ב- 01.01.2024

למידע המלא


עובד עצמאי

עובד עצמאי הוא מי שנותן מענה על אחד מהתנאים האלה: 

  • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע 6,268 ש”ח (החל ב- 01.01.2024)
  • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות,  והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,880 ש”ח (החל ב- 01.01.2024). 

עובד עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות.

בעקבות מלחמת ‘חרבות ברזל’, לא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדות למי שנמצאים באזורי הלחימה ולא יצליחו לשלם דמי ביטוח.

למידע מורחב לחצו כאן  

למידע המלא

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן