מידע מקצועי

תשלום מס בגין שנת המס 2023

21/01/2024

לקוחות וידידים יקרים!

להלן הסבר לתשלום מס בגין שנת המס 2023:

לכל עסק שלא שילם את חבות המס החלה עליו באופן מלא בגין שנת 2023, מחויב בתשלום הפרשי הצמדה בצירוף ריבית בשיעור שנתי של 4% בגין חובו למס הכנסה, כאשר החבות בריבית והפרשי הצמדה נצברת מתום שנת-המס ואלה אינם מותרים בניכוי.

כדי להימנע מתשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין החוב למס הכנסה (בגין שנת-המס 2023) ובעיקר כאשר שיעור האינפלציה גבוה – רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש.

אם ההפרש ישולם עד ליום 31.1.2024, יהיה העסק זכאי לפטוֹר ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית; אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.2024, יהיה הנישום זכאי לפטוֹר ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית; ואילו אם ההפרש ישולם עד ליום 31.3.2024, יהיה הנישום זכאי לפטוֹר מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

אנו ממליצים לעמוד איתנו בקשר בעניין חישוב חבות המס לסוף השנה וביצוע השלמת התשלום אם נדרש.

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה, צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן