מידע מקצועי

תכנית לקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך – קבלת מענקים מהמדינה

27/07/2023

תכנית לקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

משרד הכלכלה פרסם הקצאות חדשות למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים. ניתן לקבל אישור בגין תוכניות אלו במקביל לתוכניות תעסוקה אחרות ובמקביל לתוכנית מענקים במסגרת חוק עידוד השקעות הון (בכפוף לתנאים מסוימים).

להלן פירוט ההקצאות החדשות:

 1. תכנית סיוע לקליטת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
 • חברות בענפי התעשייה, שירותי אירוח, מידע ותקשורת ושירותים מקצועיים, מכל רחבי הארץ המעוניינות לקלוט לפחות 3 עובדים חדשים למשך 24 חודשים.
 • שכר ברוטו מינימלי: 8,200 ש”ח (או 7,000 ש”ח לעובדים מתחת לגיל 24/ חסרי ניסיון). 30%/90% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, בני מיעוטים, חד הוריים או בעלי מוגבלויות), תלוי מיקום החברה (אזורי סיוע/ אחר- בהתאמה.(
 • מקום מגוריהם של העובדים החדשים יהיה אזורי הסיוע, למעט אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
 • המענק: 20%/30% בממוצע מעלות השכר ועד לתקרת 16,000 ש”ח (עד 115,200 ש”ח מענק לעובד.
 • מיועד לחברות שטרם קיבלו כתבי אישור במסגרת הוראת מנכ”ל 4.17, או קיבלו עד 2 כתבי אישור (משנת 2016).
 1. תכנית סיוע עבור העסקת מתמחים בני מיעוטים
 • חברות העוסקות בטכנולוגיה עלית/טכנולוגיה מעורבת עלית/שירותי מחשב המעוניינות לקלוט לפחות משרה מלאה אחת (על ידי 2 עובדים לפחות בהיקף משרה מינימאלי של 50%) של מתמחים מהאוכלוסייה הערבית למשך 18 חודשים.
 • מתמחה מוגדר:

    –  לומד או בוגר תואר (אקדמאי/הנדסאי) במקצוע טכנולוגי;

    –  אינו במקצוע טכנולוגי אך התפקיד צפוי לעבוד החברה הינו בתחום התעשייה עתירת הידע

    –  זו עבודתו הראשונה בישראל בתפקיד בתחום התעשיה עתירת הידע.

 • שכר ברוטו מינימלי של 6,890 ש”ח.
 • המענק:
 1. 30% מעלות השכר ועד לתקרת 16,000 ש”ח (עד 86,400 ₪ מענק לעובד).
 2. תוספת סיוע חד פעמי בסך של 10,000 ש”ח בגין הוצאות הקשורות לגיוס ולהנחיה מקצועית לחברות אשר יעסיקו לפחות 5 מתמחים.
 1. תכנית סיוע לקליטת עובדים חדשים בעלות העסקה גבוהה באזורי עדיפות לאומית
 • חברות בענפי התעשייה, שירות ואחסנה, מידע ותקשורת ושירותים מקצועיים, המעוניינות להקים/להעתיק אל אזור עדיפות לאומית/ירושלים ומעוניינות לקלוט לפחות 5 משרות, למשך 24 חודשים, מתוכם 60% לפחות מתגוררים באזורי עדיפות לאומית/ירושלים.
 • מחזור מכירות (מאוחד) בשנת 2022 – 15 מיליון ש”ח לפחות.
 • תמהיל שכר ברוטו עובדים:
 • המענק: עד 35% מעלות השכר, ועד לתקרת 30,000 ש”ח (עד 252,000 ש”ח מענק לעובד.(
 1. תכנית סיוע לקליטת עובדות ממזרח ירושלים
 • חברות תעשייתיות או שירותים בתחומים מסוימים מכל רחבי הארץ המעוניינות לגייס לפחות 2 משרות מלאות של עובדות מהאוכלוסייה הערבית ממזרח ירושלים (ללא תפקידי ניקיון), למשך 24 חודשים.
 • שכר ברוטו מינימלי- שכר מינימום.
 • המענק: 30% בממוצע מעלות השכר, ועד לתקרת 16,000 ש”ח (עד 115,200 ש”ח מענק לעובד.(

* שכר ברוטו – ברוטו לביטוח לאומי

* מועד קובע – עובד חדש ייחשב עובד שגויס החל מיום 1.4.2023

המועד האחרון להגשת בקשות (“הקצאה תחרותית”): 11/12/13.9.2023 (תלוי מסלול)

תשומת ליבכם כי התוכניות לעיל כוללות תנאים ופרטים נוספים אשר לא פורטו ומחייבים בחינה מוקדמת. כמו כן, הפרטים לעיל עשויים להשתנות בהמשך במסגרת ההקצאות שיפורסמו בפועל.

חברות המעוניינות להיעזר במשרדנו לשם סיוע בהגשת בקשות מוזמנות לפנות לרו”ח איריס שטרק במייל:  iris@starkcpa.com

לוחות הזמנים מאוד צפופים. יש לפעול מיידית להגשת בקשות.

בדיקה ראשונית לזכאות לא כרוכה בעלות.

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן