מידע מקצועי

תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד – השלכות על עמותות וחברות לתועלת הציבור

29/05/2022

במסגרת תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו – 1996 חל שינוי מהותי אשר משליך על כל עמותה וחברה לתועלת הציבור המעסיקה עובדים.
במזכר המצורף שהוכן באדיבות ע”י עו”ד תמר חיימוביץ, מרוכזים עיקרי השינוי והחובות החלים על עמותות וחברות לתועלת הציבור מכוחו.
הבהרה חשובה – החוק חל על מי שמעסיק יותר מ- 518 עובדים, אך קיימת חשיפה לענין תחולתו גם על עמותות וחלצ”ים שמעסיקות עובדים ללא קשר להיקף המועסקים.
אנו תקווה שבזמן הקרוב תצא הבהרה ע”י רשם העמותות בעניין עמותות וחלצ”ים שמעסיקות פחות מ- 518 עובדים, להוציא אותם חד משמעית מתחולת החוק.

אין במידע האמור זה כדי להחליף ייעוץ מקצועי,
מומלץ להיוועץ עם גורמים מוסמכים בתחום.

לחצו כאן למזכר המלא

בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח 

דילוג לתוכן