מידע מקצועי

רו”ח איריס שטרק בתוכנית “עכשיו נדל”ן” בערוץ 14 בהנחיית שני בן יעיש – הנושאים הבוערים של ענף הנדל”ן בימים אלה. 07.03.2024

מוזמנים לצפות בתוכנית בה השתתפתי, “עכשיו נדל”ן” בהנחיית שני בן יעיש, ועם חברי הפאנל- עו”ד שי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים, עו”ד רועי כהן, נשיא להב ודודו הולצמן, פרשן כלכלי.

בפאנל עסקנו בדיון בנושאים הבוערים של ענף הנדל”ן בימים אלה, בכלל זה הצורך בוודאות לגבי היקף מס הרכישה על דירות מגורים. בקרוב צפויה להתקבל החלטה לאור סיומה של הוראת השעה, האם להאריך 8-10% או להוריד לכ 5-6%.

התייחסנו להשפעתו של מס הרכישה לגבי משקיעים. אין ספק שמס רכישה משפיע על ירידה וריסון בהשקעות בדירות למגורים, וזו המטרה.

כמו כן, יש השפעה על היצע הדירות לשכירות ומחיר השכירות, אך עם זאת ניתן להתמודד ע”י הצעת החקיקה שמקודמת כעת ואני תומכת בה.

מנהל רשות המיסים שי אהרנוביץ הציג את הצעת החוק לעידוד יזמים לבנייה לשכירות.

הצעת החוק כוללת הקלות ליזמים שיבנו לשכירות מוסדית, ניתן יהיה לקזז מע”מ ברכישת הקרקע ובעלויות הבנייה.השכירות עצמה תהיה פטורה ממע”מ, והתשלום על המע”מ יתבצע רק בעתיד בעת מכירה.

עוד התייחסתי לכך שיש להדק את הפיקוח על משכירי הדירות, והצורך בחובת דיווח לכולם ללא הגבלת סכום. זהו מכשיר חשוב במלחמה בהון השחור.

מוזמנים לצפות בהתייחסותי בפאנל

מוזמנים לצפות בתוכנית המלאה

דילוג לתוכן