מידע מקצועי

רו”ח איריס שטרק במאמר לטור בהון פעיל בנושא הקלה על פעילות עמותות לגיוס תרומות לתמיכה בתקופת המלחמה. 17.10.2023

משתפת אתכם במאמר שכתבתי לטור בהון פעיל בנושא הקלה על פעילות עמותות לגיוס תרומות לתמיכה בתקופת המלחמה.

להלן המאמר המלא:

בתקופה זו אנו עדים לרוח ההתנדבות של החברה הישראלית כולה, לסיוע במאמץ המלחמתי בכל החזיתות.
עבור חיילי הסדיר והמילואים, לתמיכה וסיוע למשפחות ששכלו את יקיריהם, למען החלמת הפצועים, השבת הנעדרים, המשפחות המפונות מבתיהן, ואוכלוסיות בסיכון אשר בימים אלה זקוקות עוד יותר לסיוע.
יש הרבה מאד ממשקים שמצב המלחמה משפיע עליהם, ורבים רבים נרתמים לסיוע בעשייה ובתרומות כספיות ובשווה כסף.
גלי ההתנדבות העצומים האלה, מנותבים ברובם באמצעות המגזר השלישי – העמותות וחברות לתועלת הציבור (חל”צ), אשר מרחיבות את היקפי הסיוע לתחומים הנותנים מענה לצרכים העולים בעת הזו.
על מנת להקל, ולהסיר חסמים מבחינת האפשרות של העמותות לסייע ובמהירות מיידית, הופעלו הנחיות מקלות המאפשרות להירתם במהירות.
בשבוע האחרון, פרסמה רשמת העמותות הנחייה מיוחדת לביצוע פעולות תמיכה של עמותות בעת המלחמה. ההנחיה מאפשרת לעמותה או חל”צ לקיים פעילות שנועדה לסיוע מידי וחיוני במצב המלחמה, מבלי להגיש בקשה לשינוי מטרות ליחידת העמותות והחל”צ, במידה ופעילות זו קרובה למטרותיה המאושרות.
ברשם העמותות ציינו כי כל עמותה המבקשת כרגע ליטול חלק בפעילות סיוע החיונית במלחמה, רשאית לעשות זאת ללא פניה מראש לרשם העמותות, בתנאים הבאים: מדובר בפעילות הקרובה למטרות העמותה, התקבלה החלטה במוסדות העמותה לקיים את הפעילות האמורה, הפעילות תקבל ביטוי באופן נפרד בספרי הנהלת החשבונות של העמותה, הפעילות תתקיים כל עוד מוכרז מצב חירום.
הנחיה זו אושרה גם ע”י רשויות המס לעמותות שהתורמים אליהם מקבלים זיכוי ממס, ובכך מתאפשרת הרחבת גיוס התרומות ללא מגבלות.

בנוסף,
רשות המסים תשיק מערכת מקוונת שתקל על קבלת זיכוי במס בגין תרומה לעמותות וארגוני מגזר שלישי.
רשות המיסים הודיעה בסוף ספטמבר במכתב לעמותות המחזיקות באישור המקנה לתורמים להן זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה, על כוונתה להשיק בסוף השנה מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות.
המערכת תאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות. במכתב מזמינה הרשות את העמותות לפנות לחברה המספקת להן את תוכנת הנהלת החשבונות, על מנת להיערך להפקת חשבוניות ממוחשבות, ולבחון את האפשרות להצטרף לפיילוט שעורכת הרשות למערכת. מומלץ להצטרף לפיילוט כדי להקל על התורמים.

דילוג לתוכן