מידע מקצועי

רו”ח איריס שטרק בכתבה ב Ynet של גד ליאור, הפרשן הכלכלי הבכיר – המהלך המוצע של רשות המיסים לתשלום דיבדנד כצעד לשחרור כספים שנצברו, אשר יסייע לצמצום הגירעון. 07.01.2024

בכתבה ב Ynet של גד ליאור, הפרשן הכלכלי הבכיר, התייחסתי לכך שהמהלך המוצע של רשות המיסים לתשלום דיבדנד כצעד לשחרור כספים שנצברו, אשר יסייע לצמצום הגירעון הוא מתווה נכון, שגם המלצתי עליו. אלא שיש מספר קשיים ביישום המוצע.

המלצתי מתמקדת בחברות הגדולות ולא בחברות קטנות. כמו כן, יש לעודד ולא לחייב חלוקה, אלא לתת תמריץ של הקלת מס מסויימת כך שהחברות הגדולות שצברו רווחים בהיקף גדול, יהיו מעוניינות מרצונן לבצע מהלך שישתלב עם האינטרסים שלהם עבור בעלי המניות ובד בבד יועיל למשק ולצמצום הגירעון.

הצעת הרשות כעת תכניס עשרות ואולי אף מאות חברות לתהליכי שומה ממושכים,תהליך שיצריך כוח אדם רב ותשומות רבות עד למפגש עם הכסף, ולכן כדאי לייעל ולשפר וניתן גם להציע הטבת מס מסויימת, לכל מי שצבר רווחים של מעל חמישה מליון ש”ח ויחלקם כדיבדנד.

מוזמנים לקרוא

דילוג לתוכן