מידע מקצועי

צמצום השימוש במזומן – שימו לב עדכון מה- 1.8.22

26/07/2022

החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלילית כמו העלמות מס, הלבנת הון, וכן לעשות צדק עם אוכלוסיית משלמי המסים כחוק.


בחוק נקבעו הגבלות על השימוש במזומן ובצ’קים והן חלות על עוסק, אדם פרטי, תייר, רואה חשבון (רו”ח) ועורך דין (עו”ד) בעת מתן “שירות עסקי” ללקוח.


מה-1 באוגוסט יעודכנו הסכומים המירביים המותרים לשימוש במזומן.

בעסקאות עם עוסקים התקרה תעמוד על 6,000 ₪ (במקום 11,000 ש”ח) ובין אנשים פרטיים על 15,000 ₪ (במקום 50,000 ש”ח).

 הסנקציות על הפרת החוק קשות ואנו ממליצים להערך מיידית ליישומו.

לפרטים נוספים

                                                בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח 

דילוג לתוכן