מידע מקצועי

פיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל – למלכר”ים שלא קיבלו מענקים במסגרת מסלולי סיוע אחרים של הממשלה – להגשה עד ל19.12 לפעימה הראשונה

04/12/2023

לקוחות וידידים יקרים!

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’, אישר היום (4.12) מתווה סיוע לארגוני חברה אזרחית ומגזר שלישי שהכנסותיהם נפגעו בעקבות השפעת המלחמה על המשק.

המתווה נועד לסייע לארגוני חברה אזרחית ומגזר שלישי שמחזור הכנסותיהם נפגע כתוצאה מהמלחמה. במטרה לסייע לאותם ארגונים לשמור על רצף פעילותם או לחדשה באופן תקין ומלא ככל האפשר ולשמר את התשתית הארגונית הנדרשת לשם החזרת הפעילות לסדרה בבוא העת.

במסגרת המתווה יחולקו מענקים בהיקף כולל של 40 מיליון ש”ח לצורך תמיכה במוסדות ציבור כהגדרתם בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, שמחזור ההכנסות שלהם, לרבות מתרומות ומתמיכות, באחד או יותר מהחודשים אוקטובר-דצמבר 2023 פחתו ביותר מ-25% ביחס למחזור חודשי ממוצע לשנת 2022, ובלבד שהם אינם זכאים או שבחרו שלא לקבל מענקים במסגרת מסלולי סיוע אחרים שהוקמו על ידי הממשלה.

התמיכה תינתן למוסדות ציבור המחזיקים באישור ניהול תקין בתוקף לשנת 2023, שמחזור הפעילות שלהם הוא בין 300 אלף ש”ח ועד 400 מיליון ש”ח בשנה, ושעלות הפעילות שלהם בשנת 2022, כהגדרתה במתווה הסיוע, מהווה לפחות 50% ממחזור הפעילות השנתי.

התמיכה תינתן לסיוע במימון הוצאות ההנהלה וכלליות והוצאות שכר, כפונקציה של שני הרכיבים המפורטים להלן:

רכיב הוצאות הנהלה וכלליות:

יחושב כהכפלת הוצאות הנהלה וכלליות בחודש המדווח בשנת 2023 במקדם ההשתתפות שייקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזור כמפורט להלן:

  • ירידה במחזור בשיעור של בין 25%-40%: מקדם השתתפות בהוצאות בשיעור של 7%.
  • ירידה במחזור בשיעור של בין 40%-60%: מקדם השתתפות בהוצאות בשיעור של 11%.
  • ירידה במחזור בשיעור של בין 60%-80%: מקדם השתתפות בהוצאות בשיעור של 14.5%.
  • ירידה במחזור בשיעור של בין 80%-100%: מקדם השתתפות בהוצאות בשיעור של 22%.

רכיב הוצאות שכר:

יחושב בהתאם לנמוך בין (1) המכפלה של 75% מהוצאות השכר בשיעור הירידה במחזור הפעילות לבין (2) הכפלת השכר הממוצע במשק בחודש אוקטובר 2023 במספר העובדים ששולם להם שכר כפול שיעור הירידה במחזור הפעילות.

בקשות התמיכה יוגשו בשלוש פעימות בגין חודש אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023, בהתאם למועדים שיפורסמו בקולות הקוראים.

ההגשה לפעימה הראשונה תפתח מחר (5.12) ותתאפשר עד ל19.12 בשעה 16:00.

פרטים נוספים על תנאי הזכאות והמסמכים הנלווים ומועדי הבקשות ניתן למצוא בפרטי מבחן התמיכה באתר האינטרנט של משרד האוצר. 

לכניסה לאתר: לחצו

לקול קורא להגשת בקשות למבחן התמיכה ופרטי מועדי הגשת הבקשות: לחצו

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן