מידע מקצועי

עדכונים חשובים לתחילת שנת 2022

06/01/2022

הרינו להביא לידיעתכם מספר דגשים, שינויים ותזכורות לגבי שנת 2022:

  • תשלום יתרת המס לשנת 2021.
  • תשלום מקדמה בגין הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל.
  • תשלום אגרה שנתית לרשם החברות.
  • הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור לשנת 2021.
  • סכומים ועדכונים לחישוב המיסים לשנת המס 2022.
  • עדכון דמי ביטוח לאומי החלים על מעבידים.
  • שיעור מס חברות.
  • עדכון מדרגות מס רכישה
  • השבת מענקי קורונה וימי בידוד לעצמאים.
  • דוח נסיעה לחו”ל מעודכן לשנת  לחו”ל לשנת 2022.

לחוזר המלא  לחץ כאן

אנו כתמיד עומדים לשירותכם במתן הסברים נוספים.

בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן