מידע מקצועי

מערכת הגשת בקשות למענק הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות זן האומיקרון

06/07/2022

בעלי עסקים שימו לב!
מערכת הגשת הבקשות למענק הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות התפרצות זן האומיקרון נפתחה באתר רשות המסים!

בעלי עסקים קטנים ובינוניים (לרבות מלכ”רים), בעלי מחזור שנתי של 18 אלף ₪ ועד 80 מיליון ₪ בשנה, יכולים להגיש מהיום ( 4.7.22) בקשה לקבלת המענק ובתנאי שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2022, ביחס לתקופות הבסיס כהגדרתן בחוק.

את הבקשה למענק ניתן להגיש עד ליום שני ה- 10.10.2022.

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים אודות מסלולי המענק
ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים:

https://www.gov.il/he/service/business-omicron-assistance

 ניתן להסתייע במשרדינו להגשת בקשות לזכאים.
נא לפנות לרו”ח שיר יחיא במייל: shir@starkcpa.com או בשלוחה: 09-7774062

שכר טרחת משרדינו יקבע לפי שעות העבודה הנדרשות לבחינת הזכאות ולהגשת הבקשה ומילוי הפרטים עד לקבלת המענק.

בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח 

דילוג לתוכן