מידע מקצועי

מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות – מומלץ לכל עמותה עם סעיף 46

05/03/2024

לקוחות וידידים יקרים!

כיום, על מנת לממש את זיכוי המס, על התורם לאסוף קבלות המעידות על התרומות מהמוסדות להם תרם ולהגישן לפקיד השומה, יחד עם בקשה לתיאום מס, החזר מס או דיווח שנתי למס הכנסה. המערכת הדיגיטלית החדשה תאפשר למוסדות ציבור להעביר ישירות למאגרי המידע של רשות המסים את כל המידע בנוגע לתרומות שקיבלו. מידע זה יאפשר לרשות המסים להעביר לכל תורם ריכוז של כל התרומות המזכות שתרם לאורך שנת המס ישירות לאזור האישי שלו באתר רשות המסים. בעתיד, המידע יועבר גם למערכת הדיווח המקוונת להגשת דוחות שנתיים והחזר מס וליישומון תיאום מס. באמצעות ריכוז זה, יוכלו תורמים לדרוש את הזיכוי במס שלו הם זכאים בקלות ובפשטות, באמצעות בקשה לתיאום מס או החזר מס, ללא צורך לשמור ולהציג את הקבלות בגין תרומותיהם.

אנחנו ממליצים לעמותות בעלות אישור ע”פ סעיף 46 להתחבר לשירות ולמערכת הדיגיטלית כבר בתקופת הפיילוט, כך שהתורמים שלכם לא יצטרכו לאסוף את התרומות ידנית, אלא יקבלו ריכוז תרומות ישירות מראשות המיסים, ללא צורך לשמור את הקבלות ולהציג בהתאם לתרומותיהם.

שיטת הדיווח הדיגיטלית מגלמת יתרונות משמעותיים, הן לעמותות והן לתורמים.

למודל התרומות המלא

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה, צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן