מידע מקצועי

מענק השתתפות בהוצאות שכירות

18/01/2022

נבקש לעדכן, כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה פתחה אפשרות לעסקים להגיש בקשות למענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות שכירות לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה מאוד כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה:


תנאי הזכאות למענק:


גובה מחזור העסקאות השנתי


יש לעמוד בשני התנאים הבאים:


1. מחזור העסקאות לשנת 2019 גבוה מ-150 אלף ש”ח ונמוך מ-400 מיליון ₪.

2. מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת, וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה, לא גבוה ממחזור העסקאות לשנת 2019.

זכאות למענקי הוצאות קבועות ושיעור פגיעה במחזור

העסק זכאי לפחות ל-3 מתוך 5 מענקי “השתתפות בהוצאות קבועות” של רשות המיסים בהן שיעור הפגיעה במחזור היה מעל 80%:
* מרץ-אפריל 2020 (או מרץ-יוני 2020 ל”מסלול מאוחר”)
* מאי-יוני 2020
* יולי-אוגוסט 2020
* ספטמבר-אוקטובר 2020
* נובמבר-דצמבר 2020

בנוסף,
– עסק עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף ₪: ממוצע המענקים בהם שיעור הירידה גבוה מ- 80% נמוך מ500 אלף ₪.
עסק עם מחזר שנתי (2019) נמוך מ300 אלף ₪: קיבל מענק פגיעה ממושכת בסכום של 9,000 ₪ . 

הגבלה על פעילות העסק:

במשך 160 ימים לפחות במהלך שנת 2020, העסק עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים:
1. הפעלתו של העסק נאסרה (ולגבי בית אוכל גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה מחוץ לבית האוכל ובכלל זה איסוף עצמי.
2. רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה.
3. ההגבלות אסרו על רוב לקוחותיו של העסק לקיים פעילות.

היקף הוצאות השכירות:
יש לעמוד ב-2 התנאים הבאים:

1.היקף הוצאות השכירות ששילם העסק עבור שנת 2019 גבוה מ17% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019.
2.היקף הוצאות השכירות ששילם העסק בפועל עבור שנת 2020 גבוה מ90% מהיקף הוצאות השכירות ששילם עבור שנת 2019.

לחצו כאן להגשת הבקשות ובדיקת זכאותכם

צוות שטרק את שטרק עומדים לרשותכם לסייע בכל עניין

דילוג לתוכן