מידע מקצועי

מע”מ – עדכונים

03/01/2024


לקוחות וידידים יקרים!

להן מספר עדכוני מע”מ


עדכון סכומי מס ערך מוסף לשנת 2024

הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.1.2024 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 20,279 ש”ח, ניתן יהיה להגיש בבנקים – במקום סכום של 20,105 ש”ח שהיה עד 31.12.2023.

בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 20,279 ש”ח, יש להגיש באופן הבא:

  • עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו”ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו”ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על  20,279 ש”ח באופן מקוון ומפורט.

מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 הקשור במישרין למחשב של שע”ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום באופן מפורט.

תוקף האמור לעיל הינו עד לתאריך 30.6.2024. 

לפרסום המלא


סכומים ושיעורים במע”מ

מצורף קישור לחוזר רשות המסים המרכז את כל הסכומים והשיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף, כולל הסברים/הבהרות על כל סעיף/תקנה בחוק.

לחוזר המלא  

עדכון סכומים בחוק מע”מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.24‏  – לעניין עוסק פטור, החזרי מע”מ, דרישה לחשבוניות מס ועוד. 

עדכון סכום מחזור העסקאות לפי סעיף 67(א2)(1) לחוק מע”מ‏ – לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2024. 

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן