מידע מקצועי

מוזמנים לקרוא בעיון כתבה בממון בידיעות אחרונות בה התייחסה רו”ח איריס שטרק, לכך שבשלושת החודשים האחרונים חלה עלייה חדה של כ 84% במספר הבקשות של חברות שפנו לבתי המשפט בבקשה למנות להן בעל תפקיד באופן מיידי לאחר שנקלעו לחובות (תיקים מורכבים), בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 30.08.2023

התייחסתי בכתבה בממון בידיעות אחרונות, לכך שבשלושת החודשים האחרונים חלה עלייה חדה של כ 84% במספר הבקשות של חברות שפנו לבתי המשפט בבקשה למנות להן בעל תפקיד באופן מיידי לאחר שנקלעו לחובות( תיקים מורכבים), בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יש מגוון חברות מכל התחומים של נדל”ן, היי טק, שירותים, ביטחוני, יבואנים ויצואנים, שעוברים זעזועים קשים ומגיעים בחלקם לחדל”פ, וזו רק ההתחלה. הסיבות הן הריבית הגבוהה שיוצרת גידול בעלויות המימון, בעיקר לחברות שלקחו מינוף גבוה שהיה זול ועכשיו סובלות גם מירידה גדולה בביקושים ובמכירות, ומצורך לפרוע קרן וריבית. הפיחות העצום בדולר שיוצר עלויות גבוהות למי שמבצע רכש או הצטיידות בחו”ל, הירידה במכירות עקב האינפלציה הגבוהה, הירידה בהכנסות הפנויות של הצרכנים, וזה ניכר בירידה בקניית דירות ומכוניות ובכלל זה גם מזון ושירותים, כאשר החברות נאלצות לחתוך בצורה מהותית את המחירים בהנחות גדולות שמקטינות רווחיות .הפגיעה בנדל”ן עצומה כאמור בהשפעה של עלויות המימון והקטנת המכירות.יש גם ירידה גדולה ביכולת לגייס משקיעים להייטק עקב האווירה השלילית בשוק, בגלל אי הוודאות שקיימת בארץ וגם עקב המצב הקשה בעולם כולל ארה”ב וסין הענקיות. מי שהגיע ללא עודפים כחגורת בטחון לא מסוגל להתממן בשוטף ובוודאי לא להשקיע בחדשנות. תוכניות העבודה שנעשו כבר לא רלוונטיות. תקוותי שהחברות שנכנסו לקשיים יירכשו או ימוזגו ולא ילכו לאיבוד כי אז הפירמידה של הנזק עצומה ומשפיעה על עובדים, ספקים וקבלני משנה. גם ליחידים יש גידול בחדלות פירעון עקב עליית הריבית, קושי הפירעון משכנתאות מחד הירידה בהכנסה הפנויה מאידך וזאת עקב האינפלציה והפיחות.

מוזמנים לקורא

דילוג לתוכן