מדיניות פרטיות

כללי

ברוכים הבאים לעמוד הבית של חברת “שטרק את שטרק, רואי חשבון” (להלן: “החברה“) המצוי בכתובת https://www.starkcpa.com/ (להלן: “האתר“). מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד ומתכוונת לשני המינים באופן שווה.

מטרה

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר למשתמש ו/או לגולש באתר בשפה הפשוטה והנגישה מה הן הזכויות העומדות לרשותו בנושא פרטיותו וכן להסביר מה הוא סוג המידע שנאסף, אופן השימוש במידע, משך זמן שמירתו ועוד.

סוג המידע שנאסף

אנו אוספים מידע אודותיך רק לצורך מתן השירות המבוקש על ידך. סוגי המידע שנאספים באתר זה הינם: שם מלא, מייל, טלפון, עיסוק/חברה ופירוט ההודעה.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

במקרים הבאים ייתכן כי המידע יימסר לצדדים שלישים:

  • מכוח חובה חוקית משפטית;
  • בעת ביצוע פעולה לא חוקית שתבצע באתר;
  • בקרות מחלוקת משפטית בינך לבין החברה;
  • במסגרת ספקי ויועצי החברה כמו למשל בונה האתר, יועצים עסקיים, אנשי מחשוב וכו’;
  • במקרה של מיזוג החברה עם גוף אחר;
  • בעת כניסתך לקישורים חיצוניים העלולים להימצא באתר החברה;
  • בכל מקרה אחר בו תסכים להעברת המידע אודותיך בכתב.

קבצי “עוגיות” Cookies

בעצם שימושך באתר זה הינך מאשר ומסכים לתנאי מדיניות פרטיות והינך מודע לכך שהאתר עשוי לאסוף מידע סטטיסטי אודותיך באמצעות קבצי “עוגיות” אשר אוספים מידע אודות השימוש שלך באתר כמו למשל מה הן שעות הכניסה והיציאה שלך מהאתר, באילו תכנים עצרת לקרוא, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר וכיו”ב. בנוסף, האתר עשוי להסתייע ב-Google Analytics , על  מנת לאסוף ולנתח את אופן השימוש באתר והכול באופן אנונימי וסטטיסטי. בכל עת הינך רשאי לבטל את השימוש בקבצים אלו באמצעות ההגדרות בדפדפן שלך. לתשומת ליבך, ככל שתעשה זאת ייתכן כי לא תיחשף למלוא המידע באתר זה.

מקום שמירת המידע

המידע שנשמר אודותיך מנוהל ומוחזק במקורות גיבוי שונים. ייתכן כי המידע נשמר בשרתים מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה גם לשמירת המידע בחו”ל  והעברתו אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל. המידע נשמר אך ורק למשך הזמן הנדרש לצורכי מתן השירותים המבוקשים על ידך.

אופן השימוש במידע

הינך מסכים ומאשר כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע וכי המידע נמסר מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה וכי המידע נשמר במאגרי המידע של החברה ומשמש לצורך מתן השירות המבוקש על ידך ובין היתר לצרכי שיווק ו/או פרסום מטעם החברה ו/או מי מטעמה והכול בהתאם ובכפוף לכל דין לרבות בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 ושליחת המסרים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) ו/או באמצעות היישומון WhatsApp.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לאבטח ולהגן על המידע האישי שנשמר במאגרי החברה. החברה מטמיעה את מערכות ההגנה המתקדמות, יחד עם זאת, מערכות ההגנה אינן יכולות להבטיח הגנה מלאה מפני חדירה בלתי מורשית למערכות החברה.

זכות העיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לבקש לעיין במידע שנאסף אודותיו. הבקשה יכולה להיות על ידי האדם עצמו, על ידי בא – כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו. אדם שעיין במידע ומצא כי המידע שנמצא אודותיו דורש תיקון או שינוי רשאי לפנות לבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו. ייתכן כי בעל מאגר המידע יסרב לבקשה זו ועל כן ניתן לערער על הסירוב באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בכל בקשה הקשורה לעיון במאגר המידע יש לשלוח פנייה לכתובת המייל: iris@starkcpa.com 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות פרטיות זו מעת לעת ולכן הינך מוזמן להיכנס לאתר ולהתעדכן בשינויים, ככל שאלו יתבצעו, בתדירות ובהתאם לשיקול דעתך.

יצירת קשר

לכל שאלה, הבהרה, הרחבה בנושא מדיניות הפרטיות הינך מוזמן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

מייל: iris@starkcpa.com

טלפון: 09-7774003

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה במרץ 2024.

© כל הזכויות שמורות ל”מריאנה דן משרד עורכי דין” 2024.