מידע מקצועי

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ”ד 2024

31/03/2024

לקוחות וידידים יקרים!

ביום 20.03.2024 פורסם חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ”ד-2024. 

לחוק המלא

בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן:

• עבור כל ילד שנולד בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.
• עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה.
• עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.

חוק זה יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2024

למסמך המלא

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה, צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן