מידע מקצועי

חוק המענקים לעסקים בגין תקופת האומיקרון

20/06/2022

לידיעתכם, ועדת הכספים בראשות ח”כ אלכס קושניר אישרה ביום ב’, 13.6.2022, לקריאה שנייה ושלישית את חוק המענקים לעסקים בגין תקופת האומיקרון.

חשוב לציין, כי אישור המענק ותנאי הזכאות הסופיים מותנים באישור מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית. נמשיך לעדכנכם.
המענק, שמגיע בעקבות גל האומיקרון נוגע לעסקים עם מחזורים של בין 18 אלף ל-60 מיליון ש”ח, שנפגעו בחודשים ינואר – פברואר לעומת ינואר – פברואר 2019 וספגו ירידה במחזור עסקיהם.

עסקים קטנים עם מחזור של עד 300 אלף ש”ח בשנה הרלוונטית:
• אחוז הפגיעה המזכה במענק יעמוד על 25%
• גובה הפיצוי יעמוד על 4,350 ש”ח עד 9,350 ש”ח לעסק,
כאשר גובה המענק משתנה לפי גובה המחזורים של העסק,במדרג של 50 אלף ש”ח.

עסקים עם מחזור שנתי של 300 אלף ש”ח עד 60 מיליון ש”ח:
• מענק יחושב לפי גובה הפגיעה במחזור העסק, כאשר הזכאות הינה מפגיעה המתחילה ב-25% ירידה במחזור העסק בתקופה הרלוונטית לעומת תקופת הבסיס,
כאשר ככל שאחוז הפגיעה גדל, כך גדל אחוז הפיצוי.
• המענק המרבי שאפשר יהיה להגיע אליו יהיה של 20 אחוז מהמחזור הדו חודשי בתקופת הבסיס, וסכום המענק המרבי יכול להגיע עד 600 אלף ולא יפחת מ-9,350 ש”ח.


איחוד עוסקים – יעמוד גובה המחזור המרבי לזכאות למענק על 150 מיליון ש”ח.

חברות שחילקו דיבידנד – תתאפשר חלוקת דיבידנד וזכאות תישלל רק כאשר הדיבידנד שחולק בתקופה הזו גבוה מהרווחים הנצברים של החברה נכון לסוף 2019.

עוד נקבע כי עסק לא יהיה זכאי למענק במידה שמחזור העסקים שלו, בתוספת המענקים שקיבל בגין מגפת הקורונה בשנת 2021,
הביאו אותו לגידול של 15% במחזור העסקאות ב-2021 לעומת מחזור הבסיס שלו, זאת בניגוד לגידול של 10% בלבד בנוסח החוק המקורי, כאשר השינוי הוכנס לדרישת הוועדה.

בנוסף עסקים שדיווחו 4 חודשים מחזור 0, מחודש ספטמבר לא יהיו זכאים למענק, כאשר זכאותם תתאפשר אם דיווחו מחזור מעל 0 בחודשים מרץ -אפריל 2022.

משרתי מילואים או אישה בחופשת לידה שלא עבדו בגין מילואים/לידה 7 ימים בחודש בתקופת הבסיס, לא יכללו חודשים אלה בחישוב תקופת הבסיס.

עסקים חדשים – נקבע כי לחישוב מחזור הבסיס של עסקים שנפתחו במהלך שנת 2019, יתווספו החודשים ינואר – פברואר 2020.
עבור עסקים שנפתחו בשנת 2020, החודשים ינואר – פברואר 2021, לא יחשבו למחזור הבסיס, נוכח כך שבתקופה זו חלה ירידה במחזורים בעקבות נגיף האומיקרון.

להודעת הכנסת לחצו כאן

בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח 

דילוג לתוכן