מידע מקצועי

חובת ניכוי במקור בעת תשלום לספקים

29/06/2022

לקוחות יקרים,

על פי תקנות מס הכנסה יש לנכות מס במקור בעת תשלום לספקים. (על שירותים ונכסים)

לפני ביצוע תשלום לספק, יש להיכנס לקישור המצורף בזה ולבדוק האם לספק קיים פטור מלא מניכוי מס במקור (במקרה זה אפשר לשלם את מלוא הסכום החשבונית לספק) או שנקבע לספק שעור ניכוי מס במקור השונה מאפס.
חלה חובה לבדוק את שעור הניכוי במקור ולנכות בהתאם.

א. כאשר הנה”ח נעשית ע”י משרדנו יש לנכות את המס מסך החשבונית
(כולל מע”מ) ולעדכן אותנו.

לספק יש לשלם את סכום החשבונית בניכוי המס ואנו נסייע לכם להעביר לשלטונות את המס שנוכה במקור ולדווח כנדרש.

ביצוע התשלומים לספקים מבוצע על ידכם ולפיכך, חבות הניכוי במקור חלה עליכם ובאחריותכם.

ב. אם אתם מבצעים את הנה”ח אצלכם יש לדאוג לדווח לשלטונות והעברת
המס בהתאם.

נשמח לסייע בעת הצורך, אך חובה לבצע הליך זה ולדווח כנדרש בחוזרי מס הכנסה.

עסק שמשלם ללא ניכוי מס במקור כאשר הייתה חובה לנכות (לספק לא היה פטור) – חשוף לקנסות שיוטלו ע”י רשות המיסים, כמו גם לאי הכרה בהוצאה כולה.

אין בחוזר זה להקיף את כלל הנסיבות, לשאלות ניתן לפנות למשרדינו.

בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח 

דילוג לתוכן