מידע מקצועי

זקיפת שווי שימוש ברכב והיעדרות מהעבודה בשל המלחמה – רשות המיסים

07/11/2023

לקוחות וידידים יקרים!

ברצוננו להציג בפניכם מספר עדכונים שרשות המיסים מפרסמת בעקבות המלחמה:

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – בתקופת המלחמה  

רשות המיסים פרסמה הנחיה בעניין חיוב שווי שימוש ברכב הצמוד לעובדים המגויסים למילואים בצו 8 ולעובדים שיצאו לחל”ת לנוכח המלחמה:

מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה, על כן המעסיק נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות (להלן: “שווי שימוש ברכב”). גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא.

לנוכח המצב הביטחוני, הוחלט להקל ולקבוע כי עובדים אלו שהחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (להלן: “שווי יחסי”). שווי יחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד. במטרה להקל, באשר לעובדים שגויסו למילואים בצו 8, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח. בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות, הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

להודעה המלאה לחצו


 היעדרות מהעבודה בשל המלחמה  

רשות המיסים מעניקה אפשרות למעסיקים לתביעת פיצוי בגין שכר ששילמו לעובדים שנעדרו ממקום העבודה בשל המלחמה. 

לנוכח המלחמה ובהתאם להחלטת הממשלה, בוצע פינוי מאורגן של ישובים הסמוכים לגבול רצועת עזה וגזרת הצפון.

מתוך כך, רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור המעסיקים לפיה מעסיק שעובדו הינו תושב של אחד היישובים שפונו בהתאם להחלטת הממשלה, שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרו, יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם לעובד בנסיבות הללו.

לפי הוראות החוק, תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע.

יודגש, כי הפיצוי ניתן למעסיקים בכלל חלקי הארץ, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצוי.

ניתן יהיה להגיש את הבקשות לפיצוי במסגרת מערכת ייעודית מטעם רשות המיסים שתפתח בתקופה הקרובה.

להודעת רשות המיסים

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן