מידע מקצועי

השפעת מודל “חשבוניות ישראל” על מלכ”רים ומערכת דיגיטלית לתרומות

22/05/2024

לקוחות וידידים יקרים!

להלן מספר עדכונים למלכ”רים בעניין “מודל חשבוניות ישראל” והמערכת הדיגיטלית החדשה לתרומות:


השפעת מודל “חשבוניות ישראל” על מלכר”ים 

להלן מספר כללים להתנהלות לפי המודל החדש:

  • אין צורך בהרשמה למודל. 

הכנסה:

  • קבלה אינה חייבת בקבלת מספר הקצאה. 
  • עסקת אקראי אינה חייבת במספר הקצאה (לרבות דיווח על הכנסות שכר דירה / מכירת נכס). 

הוצאה:

  • אי קיזוז תשומות – ככל ומלכ”ר אינו מקזז את התשומה, אין צורך במספר הקצאה בחשבוניות של הספק. 
  • אי חובת דווח – במידה ומלכ”ר קיבל חשבונית עם מספר הקצאה, הוא אינו חייב לכלול את מספר ההקצאה במסגרת הדוח המפורט.
  • קיזוז תשומות שהתקבלו מעוסק לאחר 5.5.2024יום כניסת החוק לתוקף – לפי סעיף 43א לחוק מע”מ – במכירת נדל”ן שנרכש מעוסק ניתן לקזז את מע”מ התשומות ששולם בעת רכישת המקרקעין בדיווח עסקת האקראי על המכירה. כאשר מקזזים תשומות אלו יש צורך בקבלת חשבוניות כולל מספר הקצאה למרות שמדובר בעסקת אקראי, למעט תשומות שהינן מסמך אחר או חשבונית עצמית שאינן נדרשות למספר הקצאה גם בשנת 2024. כלומר רק חשבוניות שתתקבלנה מעוסק והמלכר יבקש לקזז אותן בעתיד במסגרת סעיף 43א וסכומן עומד בדרישות החוק, (25,000 ש”ח בשנת 2024), תידרשנה לקבל מספר הקצאה

מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות

כיום, על מנת לממש את זיכוי המס, על התורם לאסוף קבלות המעידות על התרומות מהמוסדות להם תרם ולהגישן לפקיד השומה, יחד עם בקשה לתיאום מס, החזר מס או דיווח שנתי למס הכנסה. המערכת הדיגיטלית החדשה תאפשר למוסדות ציבור להעביר ישירות למאגרי המידע של רשות המיסים את כל המידע בנוגע לתרומות שקיבלו. מידע זה יאפשר לרשות המיסים להעביר לכל תורם ריכוז של כל התרומות המזכות שתרם לאורך שנת המס ישירות לאזור האישי שלו באתר רשות המיסים. בעתיד, המידע יועבר גם למערכת הדיווח המקוונת להגשת דוחות שנתיים והחזר מס וליישומון תיאום מס. באמצעות ריכוז זה, יוכלו תורמים לדרוש את הזיכוי במס שלו הם זכאים בקלות ובפשטות, באמצעות בקשה לתיאום מס או החזר מס, ללא צורך לשמור ולהציג את הקבלות בגין תרומותיהם.

אנחנו ממליצים לעמותות בעלות אישור ע”פ סעיף 46 להתחבר לשירות ולמערכת הדיגיטלית כבר בתקופת הפיילוט, כך שהתורמים שלכם לא יצטרכו לאסוף את התרומות ידנית, אלא יקבלו ריכוז תרומות ישירות מראשות המיסים, ללא צורך לשמור את הקבלות ולהציג בהתאם לתרומותיהם.

שיטת הדיווח הדיגיטלית מגלמת יתרונות משמעותיים, הן לעמותות והן לתורמים.

למודל התרומות המלא

דף מידע בנושא מערכת התרומות הדיגיטלית

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן