מידע מקצועי

הקצאת מספרי חשבוניות – הערכות חשובה של כל בעלי העסקים ‏לקראת 01.01.2024

27/09/2023

הקצאת מספרי חשבוניות – הערכות חשובה של כל בעלי העסקים לקראת 01.01.2024

הסבר על התוכנית:

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024, אושרה תוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות. במסגרתה, תפעיל רשות המיסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס, במועד הוצאתן.

איך תתבצע התוכנית?

באמצעות הקצאת מספרי חשבוניות – רשות המיסים תקצה לכל חשבונית מס מספר. רק אם מופיע על גבי החשבונית מספר אשר הוקצה על ידי רשות המיסים , מקבל חשבונית המס יוכל לקזז את מס התשומות.

מתי תתחיל התוכנית?

נקבע, כי החל מיום ה- 1 בינואר 2024, רשות המיסים תקצה מספר ייחודי לחשבוניות מס שערכן עולה על 25,000 ש”ח (לפני מע”מ), במתווה יורד על פני חמש שנים, כך שבשנת 2028 הסכום יעמוד על 5,000 ש”ח (לפני מע”מ).

הכנו עבורכם הסבר לפעולות שיש לבצע מיידית כדי להערך בזמן.

קישור לקובץ: 

https://drive.google.com/file/d/1AM4StuF0SJ3mwbrAgBb0SU8mNfV9s98q/view?usp=sharing

 לכל שאלה ניתן לפנות אלינו במייל: iris@starkcpa.com 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן