מידע מקצועי

הקלות לעמותות שניתנו ע”י הרשויות בעקבות המצב

12/10/2023

לקוחות וידידים יקרים!

ברצוננו להביא בפניכם הנחיה מיוחדת שפורסמה ביום 10.10.2023 ע”י רשמת העמותות לביצוע פעולות תמיכה בעת המלחמה.  

ההנחיה מקלה כך שעמותה / חל”צ תוכל לקיים פעילות שנועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב המלחמה, מבלי להגיש בקשה לשינוי מטרות ליחידת העמותות והחל”צ, במידה ופעילות זו קרובה למטרותיה המאושרות והכל כמפורט בהנחיה.

הנחייה זו ניתנת מתוך רצון לאפשר למגזר השלישי לממש את ייעודו ולתת מענה אפקטיבי לצרכים העולים מן השטח בזמן אמת בתקופת מלחמה. 

כל עמותה המבקשת כרגע ליטול חלק בפעילות סיוע החיונית במלחמה, רשאית לעשות זאת ללא פניה לרשם העמותות, בתנאים הבאים: 

1. מדובר בפעילות הקרובה למטרות העמותה. 

2. התקבלה החלטה במוסדות העמותה לקיים את הפעילות האמורה. 

3. הפעילות תקבל ביטוי באופן נפרד בספרי הנהלת החשבונות של העמותה. 

4. הפעילות תתקים כל עוד מוכרז מצב חירום. 

הליך זה מייתר את הצורך לפעול לקבלת אישור לשינוי מטרות מרשם העמותות.

מצ”ב ההנחיה.


נוהל מע”מ לגבי שחרור תרומות לחיילי צה”ל 

אגף המכס ומע”מ מפרסם את הנוהל שבנדון. 

הנוהל.


דחיית דיווחי עמותות 

נבקש לעדכנכם בדבר הודעתה של עו”ד שלו אבני שוהם, ראש רשות התאגידים ורשמת העמותות וההקדשות, לפיה ניתנה ארכה להגשת הדיווחים ליום 30.11.2023. 

עוד צוין בהודעה, כי הארכה האמורה תחול גם על עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (2023-2024) ואשר מחויבת בהגשת הדיווחים לשנת 2022 כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024. 

מצ”ב ההודעה. 


השקת מערכת מקוונת שתקל על קבלת זיכוי במס בגין תרומה לעמותות וארגוני מגזר שלישי – רשות המיסים 

רשות המסים העבירה מכתב לעמותות המחזיקות באישור המקנה לתורמים להן זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה, המבשר על כוונת הרשות להשיק בסוף השנה מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות, אשר תאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות.

במכתב מזמינה הרשות את העמותות לפנות לחברה המספקת להן את תוכנת הנהלת החשבונות, על מנת להיערך להפקת חשבוניות ממוחשבות, ולבחון את האפשרות להצטרף לפיילוט שעורכת הרשות למערכת. 

אנו ממליצים להצטרף לפילוט כדי להקל על התורמים. 

להודעה המלאה לחץ כאן  

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו במייל: iris@starkcpa.com  

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן