מידע מקצועי

הנחיית רשמת העמותות וההקדשות בעת מלחמה – בעניין שימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום על ידי עמותות וחל”צ

16/10/2023

לקוחות וידידים יקרים!

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום עקב מלחמת חרבות ברזל להלן הנחיית רשמת העמותות וההקדשות בעניין שימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום ע”י עמותות: 

שימוש בכרטיסי אשראי: 

החל מהעת הזו ועד להחלטת הממשלה על תום תקופת מצב החירום, יתאפשר לכלל העמותות לעשות שימוש בכרטיס אשראי.

התנאים לשימוש בכרטיס אשראי יהיו כמפורט להלן:

  • כרטיס האשראי ישויך אל חשבון הבנק של העמותה.
  • השימוש בכרטיס האשראי יבוצע רק על ידי אחד ממורשי החתימה של העמותה.
  • בטרם שימוש בכרטיס האשראי, תתקבל החלטה מפורטת על ידי ועד העמותה לגבי סוג ההוצאות המאושר לשימוש בכרטיס האשראי וסכומי ההוצאות לסוגיהם השונים, תוך שקילת הצורך בקביעת מגבלות לשימוש בהתאם לסוג העמותה ופעילותה.
  • העמותה תשמור במשרדיה או באופן דיגיטלי תיעוד של ההוצאות שביצעה באמצעות כרטיסי אשראי. 
  • יידרש אישור מורשה חתימה שני בכתב, על הוצאות העמותה בכרטיס אשראי. אישור כאמור יידרש, לכל הפחות, מדי חודש.   

חל איסור על שימוש בכרטיס האשראי של העמותה להוצאות אישיות של נושאי משרה בעמותה, עובדיה או כל גורם אחר. 

שימוש ביישומוני תשלום:

בנוסף לכרטיסי האשראי ניתן יהיה לעשות שימוש גם בישומי תשלום (למשל bit, paybox) רק לשם קבלת כספים במישרין לחשבון הבנק של העמותה, ולא להוצאת כספים מחשבון העמותה. 

רצ”ב ההנחייה המלאה.

שנתבשר בבשורות טובות.

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן