מידע מקצועי

הודעה למעסיקים – שינויים ועדכונים בדיווח לקופות הגמל ממשכורת ינואר 2023 – למי שטרם נערך

14/02/2023

מעסיקים יקרים, 

ברצוננו לעדכן אתכם על שינוי באופן הדיווח הנדרש על פי חוק בנוגע להפקדות מעסיק לחיסכון פנסיוני של העובדים.

החל משכר ינואר 2023 חלה חובת דיווח אחיד על כלל המעסיקים עם שלושה עובדים ומעלה. 

ביום 13 ביוני 2021 פורסם חוזר (תיקון) לגבי אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל

עד 31.12.2022 חובת הדיווח חלה על כל המעסיקים להם עשרה עובדים ומעלה החייבים בדיווח פנסיוני. 

חובת הדיווח האחיד חלה על קופות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.

על מנת למנוע סיכונים למעסיקים, מי שמבצע את חוות הדיווח הוא גורם מתפעל פנסיוני שמתפעל את נושא ההפרשות הפנסיוניות ומשייך אותן לקופות הנכונות.

המלצתנו היא להתארגן מיידית למי שטרם עשה זאת למציאת גורם מתפעל פנסיוני, כך שבמשכורות 2.2023 כבר תהיו מוכנים להעברת הדיווח. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק

דילוג לתוכן