מידע מקצועי

הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה החל משנת 2024

08/01/2024

לקוחות וידידים יקרים!

החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

בהקשר זה יוזכר כי, בשנים 2022 ו- 2023 במסגרת הוראת שעה נקבע כי תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 13 שנים וזאת עד ליום 31.12.2023.

להלן טבלאות המסכמות את מתן נקודות הזיכוי:

נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם): 

נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

בחישוב המס של הורה יחיד יובאו בחשבון נקודות הזיכוי המובאות בשתי הטבלאות. 

יש לעדכן את תוכנות השכר בהתאם לאמור בהנחיה זו. 

להודעה המלאה

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן