מידע מקצועי

דחיית מועדים עקב מלחמת “חרבות ברזל”

07/11/2023

לקוחות וידידים יקרים!

לנוכח המצב, אושרו הוראות שונות בחקיקה להארכת תקופות ודחיית מועדים: 

חוק דחיית מועדים – חוזה, פסק דין או תשלום לרשות

עקב המצב הביטחוני, קבוצות אוכלוסייה שונות אינן מנהלות שגרת חיים רגילה וייתכן כי אינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

בשל כך, בוצע תיקון חקיקה בהוראת שעה, לפיו ניתן לדחות מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בהחלטות שיפוטיות, ולדחות מועדי תשלום לרשות ציבורית שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהחל מפרוץ המלחמה ביום 7.10.2023 ועד יום 7.11.2023 (עם אפשרות לקבוע הארכה נוספת).

דחייה כאמור אפשרית רק לקבוצות האוכלוסייה המפורטות בהוראת השעה, לדוגמה: חיילי צה”ל בשירות מילואים או בשירות סדיר, חטופים, שבויים או נעדרים, משפחות שפונו מבתיהן בעוטף עזה ועוד.

קישור לחוק

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

עקב המצב הביטחוני, החליטה הממשלה גם להאריך את תוקפם של אישורים רגולטורים.

במסגרת החוק, כל עסק שיש בידו רישיון או היתר שתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריך 07.10.2023 ועד לתאריך 07.01.2024 (“התקופה הקובעת”) – תוקפם יוארך אוטומטית בשלושה חודשים נוספים מהיום שקדם למועד הפקיעה המקורי (“תקופת ההארכה”).

ההארכה לא תחול על אישור רגולטורי אשר הותלה, בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו, ולא תחול על אישור רגולטורי שהרשות הציבורית החליטה שלא לחדשו לפני תום תקופת ההארכה.

הארכת התוקף הינה אוטומטית, אין צורך להנפיק רישיון או היתר חדש ובעל העסק אינו נדרש להגיש בקשה או לשלם אגרה.

קישור לחוק

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן