מידע מקצועי

ביטוח לאומי – עדכונים בעקבות המצב

19/10/2023

לקוחות וידידים יקרים!

ברצוננו להביא בפניכם מספר עדכונים של הביטוח הלאומי בעקבות המלחמה: 


אורכות והקלות בתשלום דמי ביטוח בעקבות המצב הביטחוני:

 1. לא יבוצעו עיקולים למי שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
 2. אורכות להגשת השגות ומסמכים בביקורת ניכויים עד להודעה חדשה.
 3. ביטול קנסות והצמדות לעצמאים שישלמו את דמי הביטוח באיחור ומבוטחים שאינם עובדים שאמורים לשלם מקדמות עבור הרבעון האחרון – זאת, בתנאי שהתשלום ישולם עד שבועיים לאחר תום המצב הבטחוני, או לפי פרסום מהביטוח הלאומי. לביטול הקנסות וההצמדה יהיה צורך ככל הנראה לפנות לביטוח הלאומי. נחכה להוראות נוספות. לפי הפרסום אין צורך להמציא הוכחות ונימוקים, למעט הנימוק הכללי של המצב הבטחוני.
 4. ביטול מלוא הקנסות וההצמדות על פיגור בתשלומים לחודש זה למעסיקים שנמצאים 40 ק”מ מעזה – מעסיקים שלא ישלמו את דמי הביטוח בעבור חודש ספטמבר 2023 במועד בעקבות הלחימה, וישלמו את דמי הביטוח עד שבועיים מתום מצב החירום. אופן הביטול טרם פורסם. 
 5. מעסיקים שנמצאים מעל 40 ק”מ מעזה – טרם פורסמו הוראות רשמיות לגביהם. מי שנבצר ממנו לדווח ולשלם את דמי הביטוח מכל סיבה שקשורה למלחמה, בשלב זה יהיה צורך לבקש בקשות פרטניות מנומקות לביטול קנסות והצמדה, וזאת בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. בעקבות בקשות חוזרות ונשנות של הלשכה, הביטוח הלאומי ביקש להבהיר שיש נכונות לסייע לכל רואה חשבון. נפרסם בהמשך את ההוראות והעדכונים.

לפרסום באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן
לפרסום ההודעה לעיתונות לחצו כאן


תנאי הזכאות לתגמול מילואים למגוייסי מלחמת “חרבות ברזל” 

הביטוח הלאומי משלם תגמולי מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל”ח), כולל לשירות חצי יומי, ולא פחות מסכום מזערי שקבע החוק, על פי אישור צבאי מתאים.

כיוון שמדובר בזמן חירום, כל הפרטים המלאים יפורסמו בהקדם.

לריכוז מידע הידוע בשלב זה באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן


עובדים ומתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב מלחמת “חרבות ברזל” 

ביטוח נפגעי עבודה נועד לבטח את המעסיקים ואת העובדים, שכירים ועצמאים, ללא מגבלת גיל, בגין אירועים שקרו בזמן העבודה ובתנאים מסוימים גם בדרך מהעבודה או אליה או בהתנדבות מוכרת, והכל לפי החוק ולאחר הגשת תביעה.

מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה בביטוח הלאומי בהקשר למלחמת “חרבות ברזל” – מי שנפגעו במסגרת העבודה והתלויים בהם. 

לפרטים נוספים לנפגעי עבודה באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן
  

מתנדבים

מתי זכאי מתנדב לקבל תגמול:

מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם, ללא תלות בגיל ועם סכום תגמול מינימום. 

מתי פגיעה במסגרת התנדבות מוכרת בביטוח הלאומי לצורך זכאות לגמלאות:

לאור כמות המתנדבים העצומה שהתגייסו לסייע במסגרת המלחמה, כדאי להכיר מתי פגיעה במסגרת התנדבות מוכרת בביטוח הלאומי לצורך זכאות לגמלאות ישנם מספר קריטריונים: 

 1. הופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים – כל פעילות של מתנדבים שנועדה לסייע למשפחות, לנפגעים ולכוחות הביטחון וההצלה במסגרת המלחמה, עונה למטרות המזכרות הכרה, אולם השאלה היא אם המתנדב הופנה לפעילות ההתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים. ככל שאין פניה כזו, מומלץ לעשות ביטוח פרטי. 
 2. פועל בהתנדבות שלא בשכר למען הזולת, למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר הוצאות האש”ל הקשורות להתנדבות אינן נחשבות לשכר. 

על פי החוק, יש להצטייד באישור הפנייה להתנדבות מראש בטופס הפנייה. הביטוח הלאומי פרסם הקלה במסגרת המלחמה. ביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מרגע שבוצע רישום מראש בגוף שמוסמך להפנות מתנדבים, שהפנה את המתנדב לפעילות ההתנדבות, לפני ביצוע ההתנדבות. על הרישום לכלול את הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, תאריך תחילת ההתנדבות, מספר טלפון נייד וסוג ההתנדבות.

 • ארגונים המוכרים כבר כיום להפניית מתנדבים מפורטים באתר הביטוח הלאומי.
 • ארגונים שאינם מוכרים כיום להפנות מתנדבים ייצרו קשר עם הביטוח הלאומי, כמפורט באתר הביטוח הלאומי.

כ”מתנדב” מוגדר גם מי שמושיט עזרה לזולת בהתאם לחובה לפי דין, לדוגמה:

 1. עזרה לשוטר בעת מילוי תפקידו, עזרה לנפגעים בתאונות דרכים ועזרה בעת אסון טבע, והכל על פי החוק.
 2. מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת. (על פי החוק הוא מחוייב בהוכחה שהגיע למקום במיוחד כדי להציל חיים).

לריכוז מידע באתר הביטוח הלאומי בנושא פגיעה בזמן התנדבות מוכרת  לחצו כאן


הסבר על זכאות עובד בחל”ת לדמי אבטלה בזמן מלחמת “חרבות ברזל” 

יש לבדוק את החוקיות של ההוצאה לחל”ת ואת התנאים שבהן אפשר להוציא עובד לחל”ת, כל מקרה לגופו.

עובד בחל”ת יקבל דמי אבטלה כפוף לתנאים שבחוק ואם הוא דורש עבודה. יש לבדוק את הוראות לשכת התעסוקה ופיקוד העורף.

העובד מגיש תביעה מקוונת משולבת של הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה ומאשר לביטוח הלאומי לבקש מהמעסיק טופס 100 ייעודי לגמלאות.  

מעסיק שהוציא לחל”ת את העובד ביוזמת המעסיק, לתקופה של 30 יום לפחות, ישדר טופס 100 ייעודי לגמלאות על פי דרישת הביטוח הלאומי, או מיוזמתו באישור העובד, שכולל בין היתר, כדלקמן:

1.  תאריך הפסקת עבודה (תאריך הפסקת עבודה הוא יום העבודה האחרון של העובד אצל המעסיק).
2.  תאריך חזרה משוער לעבודה מעל חודש ימים.
3.  יתרת ימי חופשה.

ככל שהטופס משודר כיאות עם כל המידע הדרוש, התביעה של העובד תטופל מהר יותר.

הביטוח הלאומי הבהיר, כי האישור העקרוני של דמי האבטלה מחייב תקופת חל”ת רצופה של 30 ימים לפחות, ותשלום דמי האבטלה מתחיל לאחר ניכוי ימי החופשה.

חשוב להבהיר, שעל פי החוק כיום, אם העובד יחזור לעבוד לפני תום 30 ימי החל”ת, העובד לא יקבל דמי אבטלה. 

לתביעה המקוונת המשולבת לחצו כאן 
לאתר לשכת התעסוקה לחצו כאן
להסברים בנושא דמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן 
לאתר משרד העבודה – חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים לחצו כאן 
לאתר פיקוד העורף לחצו כאן 

הסברים על זכאות עובד בחל”ת לדמי אבטלה על פי החוק מיום 1.7.2021

חוק הביטוח הלאומי קובע ככפל עם דמי אבטלה גם את דמי החופשה שטרם שולמו. דמי אבטלה לא משולמים למובטל שזכאי לימי חופשה, גם אם לא ניצל אותם והם לא שולמו לו.

סעיף 320(ז)(4ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע, שאין זכאות לדמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום בעד ימי החופשה הצבורים שהמבוטח זכאי להם, בין ששולם בעדם שכר ובין שלא שולם.

סעיף 177א בחוק הביטוח הלאומי קובע, שדמי אבטלה ישולמו לעובד שהעסקתו הופסקה ביוזמת המעסיק בשל הוצאתו לחל”ת (תקופת החל”ת), אם מתקיימים שני תנאים (כמובן שלצורך זכאות לדמי אבטלה חייבים להתקיים כל התנאים המזכים בדמי אבטלה):

 1. העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק. מיום 1.7.2021 ואילך, החוק קובע כי נדרשים 30 ימי חל”ת רצופים לפחות ביוזמת המעסיק. בספירת ימי החל”ת הרצופים נכללים גם ימי שישי, שבת וחגים. 
 2. העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל”ת. הבהרה: ככל שהמעסיק מחזיר את העובד לעבוד אצלו, אפילו למשרה חלקית או ליום עבודה אחד, הזכאות לתשלום דמי האבטלה תיבדק בביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי פרסם את תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה באתר, כולל בתקופת המלחמה.
להסבר באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן


עדכון דמי הבראה לשנת 2023 

ביום 11.9.2023 נחתם צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו. בהתאם לצו, גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה במגזר הפרטי יעמוד החל מיום 1.7.2023 על 418 ש”ח ליום הבראה, בתוקף עד ליום 30.6.2024. 

לצו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש לחצו כאן

דמי ההבראה הם תשלום נוסף לפי תקנות הביטוח הלאומי. לפי עמדת הביטוח הלאומי, הפרש של תשלום נוסף יש לייחס לצורך יישום כללי הפריסה לחודש שבו שולם התשלום הנוסף במקור. למשל, תשלום הפרש של דמי הבראה בהתאם לצו ההרחבה, להשלמת דמי הבראה ששולמו בחודש יולי 2023 – יש לשייך למשכורת חודש יולי 2023 ולחשב את הפריסה מחדש בחודש יולי על פי התקנות.

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן