מידע מקצועי

איריס שטרק רו”ח במאמר דעה בגלובס – השינוי המוצע בתקנות רואי החשבון פוגע בכלכלה 19.09.2023

19/09/2023

אני שמחה לשתף אתכם במאמר דעה שלי שהתפרסם בגלובס בנושא חשוב ובעל השלכות רוחביות מהותיות. המאמר בוחן את השינוי בתקנות שמשרד המשפטים מעוניין לקדם, לפיו השינוי המוצע יאפשר ללקוח לעבור בין רואי חשבון, מבלי להיות מחויב בתשלום שכר הטרחה, שלא יהווה עוד עילה לאי שחרור תיק על ידי רו”ח המכהן, כמתחייב כיום. העדכון שנוסף לפיו מהלך זה לא יתבצע במהלך תקופה בה מתבצעת הביקורת לדוחות הכספיים, עדין מאפשר ללקוח להפעיל לחצים על רואי החשבון למשל לגבי ביצוע הביקורת, אופי חוות דעת המבקר, אישורים מיוחדים ועוד. כך שהגנה תקופתית זו אינה רלוונטית, מאחר ששכר טרחה משולם בדרך כלל בתום התקופה וכולל את היקף העבודה והעמקה בה לנוכח רמת הסיכונים.זהו תיקון בעייתי ביותר עבור רואי החשבון כמו גם עבור הלקוחות ועבור הכלכלה הישראלית.יש להבין את השוני המהותי בין רואי החשבון לעורכי דין, שאינו מאפשר לקדם כלפי רו”ח מהלך דומה שהוחל על עוה”ד. אני קוראת לא לבצע מהלך שעלול לפגוע באינטרס הציבורי!

על כל הסיבות לכך:

מוזמנים לקורא

דילוג לתוכן