הדפסה

תנאי שימוש באתר

כל הזכויות שמורות לפירמת שטרק את שטרק, רואי חשבון. תוכן האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ואין להפיצו או לעשות בו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

כל הכתוב באתר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ מקצועי. התוכן באתר מיועד למתן סקירה כללית בלבד על תחום החשבונאות והכלכלה הישראלית והוא לא מיועד להחליף ייעוץ מקצועי אישי פרטני. אין להשתמש במידע זה כתחליף לייעוץ מקצועי בתחומי החשבונאות, המיסוי או בתחומים נוספים. כל הנעזר במידע הכלול באתר או בכל עניין אחר הקשור בו, עושה זאת על אחריותו בלבד.

פירמת שטרק את שטרק, רואי חשבון או מי מהעובדים בו, לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, שייגרם בגין שימוש כלשהו במידע שבאתר זה. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע. השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד. השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל וייחשב כהסכמה לאמור לעיל.