עמוד קישורים לאתרים ממשלתיים
רשימת הקישורים המוצגים בעמוד זה נועדה לאפשר גישה ישירה לקבלת מידע, נתונים ושירותים ישירות מהאתרים,
והכל במטרה לאפשר לכם את קבלת ההחלטות הטובה ביותר בשביל העסק שלכם.
הדפסה

רשות המיסים


רשות המסים בישראל הוקמה, בעקבות החלטת הממשלה בדבר איחוד האגפים - מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ, ושע"מ (שירות עיבודים ממוכנים), במטרה לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים

הקמת רשות המסים היוותה מהלך בעל חשיבות, הן בהיבט של התייעלות מערכת המס ושיפור השירות לאזרח, והן כחלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק בישראל.

מתפקידי הרשות:

•    גביית מיסים
•    קיום תנאי חוקיות היבוא והיצוא
•    פיקוח על היבוא המסחרי רשות הפלסטינית
•    הרחבת שיתוף הפעולה הבינ"ל בענייני מכס
•    תשלום פיצויים בגין נזקי מלחמה ובצורת
•    יישום חוק מס הכנסה שלילי

באתר הרשות תוכלו למצוא מידע ושירות לפי קהלי יעד: לקוחות פרטיים, מייצגים, לקוחות עסקיים וגופים ציבוריים


למעבר לאתר לחץ כאן

הדפסה

ביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק ונועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.
המוסד לביטוח לאומי מופקד גם על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי, החשוב שבהם הוא חוק הבטחת הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה ולהבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות.

באתר המוסד תוכלו למצוא את כל הטפסים הנדרשים למילוי בחלוקה לקטגוריות לפי זכויות

 למעבר לאתר לחצו כאן

הדפסה

גיידסטאר


גיידסטאר ישראל הוא האתר המרכזי לחיפוש מידע אודות עמותות בישראל. האתר מציג מידע רשמי מתוך מאגרי רשם העמותות אודות כל העמותות בישראל, לצד מידע נוסף, עשיר ו"צבעוני", אותו בחרו העמותות עצמן להעלות לאתר.

המטרה בהקמת מאגר מידע זה היא בראש ובראשונה ליצור שקיפות ציבורית בהתנהלות העמותות בישראל. כל מי שיש לו עניין בעמותות: תורמים, מתנדבים, ספקים ולקוחות יכולים לגלוש ולמצוא מידע רשמי שדווח לרשם העמותות אודות צורת ההתנהלות של כל עמותה פעילה בישראל. חשובה לא פחות היא החשיפה לה זוכות העמותות, גדולות כקטנות באינטרנט. חשיפה זו תעודד תורמים ומתנדבים כמו גם שיתופי פעולה בין עמותות מתוך כוונה לחזק את המגזר השלישי בישראל ולהפוך אותו לנגיש יותר עבור כולם.

קיימת אפשרות לרישום ובניית פרופיל עמותה במסגרת האתר

 למעבר לאתר לחצו כאן

הדפסה

רשות התאגידים


רשות התאגידים הינה הגוף האחראי על רישום, פיקוח ואכיפה על תאגידים. תפקידה לוודא שתאגידים על סוגיהם השונים יתנהלו על פי הוראות הדין.
 
הקמת הרשות בשנת 2006 איחדה את יחידות הרישום לחברות ושותפויות, משכונות, עמותות, הקדשות ומפלגות. איחוד יחידות הרישום לרשות אחת נבע מההבנה כי יש צורך בארגון מחדש – תפיסתי ומבני – באופן בו מטפלת המדינה בתאגידים. המטרה בהקמת רשות אחת הייתה להעלות את הרמה המקצועית, לייעל את העבודה ולשפר את השירות לאזרח.
 
בין הפעולות המבוצעות על ידי הרשות:
•    פעולות קונסטיטוטיביות: רישום חברה, רישום עמותה, רישום שעבוד או רישום משכון
•    פעולות דקלרטיביות, המתייחסות לדיווחים שמעביר התאגיד או האזרח לרשם הספציפי לצורך מימוש עקרון הפומביות (כגון: העברת מניות, מינוי דירקטור).
•    פעולות אשר דורשות בדיקה משפטית של תקינות קיום ההליכים המשפטיים (כגון, ניהול תקין לעמותה, מיזוג וחיסול חברות).

באתר הרשות ניתן לקבל מידע ולבצע פעולות הקשורות ברשת העמותות, רשם ההקדשות, רשם החברות, רשם השותפויות, רשם המשכונות ורשם המפלגות

 
 למעבר לאתר לחצו כאן

הדפסה

מפעלים מאושרים – תמריצים


חוק עידוד השקעות הון נועד בראשיתו לעודד השקעה ויוזמה כלכלית באופן שבו תינתן עדיפות לשיפור כושר הייצור של המדינה וליצירת מקומות תעסוקה באזורי פיתוח.
כחלק מהחוק יכולים יזמים ומשקיעים לקבל הטבות ותמריצים שונים בגין מפעלי תעשייה מאושרים שהם מקימים בישראל, בעיקר באזורי הפריפריה.

לחוק עידוד השקעות הון לחצו כאן

הדפסה

ניהול תקין לעמותות


בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל כי עמותות המבקשות לקבל תמיכה מהמדינה חייבות להמציא אישור ניהול תקין מרשם העמותות. בהמשך, במסגרת החלטות ממשלה נוספות, הרחיבה הממשלה את הדרישה לקיומו של אישור ניהול תקין גם לעמותות מהן רוכשת המדינה שירותים.
הטלת החובה האמורה הפכה, למעשה, את אישור הניהול התקין לתנאי סף עבור עמותות המבקשות ליהנות מתמיכת המדינה או לבצע עבורה שירותים.
החוברת לכללי ניהול תקין שפורסמה ע"י רשות התאגידים כוללת נושאים מרכזיים בניהול עמותות וכן מענה לשאלות הנפוצות ביותר בנושא הניהול התקין.

לחוברת ניהול תקין בעברית לחצו כאן

 

הדפסה

אתר התמיכות הממשלתי


משרדי הממשלה מעניקים בכל שנה תמיכות מתקציב המדינה לכ- 3,000 מוסדות ציבור ולאלפי גופים אחרים הפועלים למטרות חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרות דומות, בסך כולל של מיליארדי שקלים בשנה.
באתר ניתן לערוך היכרות עם עולם התמיכות הממשלתיות ולקבל את כל המידע הרלוונטי בנושא:
זכאות לקבלת תמיכה מתקציב המדינה, מהי הדרך לקבל תמיכה זו, מהם הליך אישור התמיכה והליך התשלום ועוד...

באתר ניתן למצוא גם מידע כללי על הגופים הנתמכים (בעלי תפקידים, חמש המשכורות הגבוהות) ועוד

למעבר לאתר לחצו כאן

הדפסה

רשות לניירות ערך


רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
במסגרת תפקידה מטפלת הרשות, בין היתר, בתחומים אלה:

•    מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור.
•    הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו.
•    מעקב אחר דוחות שוטפים שכל תאגיד חייב להגיש לאחר שהציע ניירות ערך לציבור וכל עוד ניירות הערך נמצאים בידי הציבור ומעקב אחר דיווחים שוטפים של קרנות נאמנות.
•    מעקב אחר מפרטים של הצעות רכש
•    פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה
•    רישוי מנהלי תיקים ויועצי השקעות, פיקוח על מילוי חובותיהם וטיפול בעבירות משמעת.
•    עריכת חקירות, לפי הוראת יו"ר הרשות, בעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

 למעבר לאתר לחצו כאן