הדפסה

כינוסים, פירוקים ותוכניות הבראה

שטרק את שטרק מתמקדת בהבראת חברות וארגונים כאשר שותפי המשרד משמשים כמפרקים ומנהלים מיוחדים והצוות המקצועי הינו בעל התמחות מעשית בתחום.
השירות שהמשרד מוביל הינו איכותי, גמיש, מותאם לצורכי הלקוחות ועומד במבחני עלות מול תועלת

הפירמה מעניקה שירותי הבראת תאגידים, כינוס חברות ופירוקים הכוללים:

  • תוכנית הבראה לתאגידים עסקיים וללא כוונות רווח
  • שינויי מבנה פיננסי ורה-ארגון
  • בדיקות מעמיקות
  • שירותים משלימים בתחומי ההתדיינות המשפטית (סיוע לבעלי תפקידים בתחום, עד מומחה בביהמ"ש) 
  • בוררות (או סיוע בתהליכי בוררות לרבות הערכת שווי) נאמנויות ועוד
  • בחינת נוהל חיוב אישי מטעם משרדי ממשלה
  • כינוסים ופירוקים