הדפסה

שווה להיות הורים - נקודות זיכוי נוספות להורים החל משנת 2017

לקוחות וידידים יקרים!

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה) התשע"ז-2017

ביום 10.05.2017 אושרה בכנסת הוראת השעה לפיה, החל מיום 01.01.2017 יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן:

בשנת הלידה - 1.5 נקודת זיכוי.

בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) 2.5 נקודות זיכוי.

בנוסף, אם שנת הלידה היא בשנים 2017, 2018 זכאית אמו לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שמקבלת בשנה ראשונה תובא בחשבון בשנת המס בה נולד הילד או בשנה שלאחר מכן.

יובהר כי לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.

להלן טבלאות המסכמות את נקודות הזיכוי לפני ואחרי השינוי.

נקודות זיכוי לאישה:

גיל הילד בשנת המס         לפני התיקון            לאחר התיקון         

שנת הלידה                          0.5                         1.5

שנה עד חמש שנים                 2                          2.5

 נקודות זיכוי לגבר:

גיל הילד בשנת המס         לפני התיקון            לאחר התיקון

שנת הלידה                           1                          1.5

שנה                                     2                          2.5

שנתיים                                 2                          2.5

שלוש שנים                            1                         2.5

ארבע שנים                            -                          2.5

חמש שנים                             -                          2.5

שווי נקודת זיכוי אחת הינה 215 ש"ח לחודש.

ההטבה תחול רטרואקטיבית מחודש ינואר 2017.