הדפסה

תכנית חיסכון לכל ילד

החל מינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18.
בתכנית החיסכון יופקדו 50 ש"ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים.

הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירת ההורים!

 

לחוזר מפורט בנושא לחץ כאן