הדפסה

עולה חדש/תושב חוזר ותיק

זוהי ההזדמנות שלך לנצל את הטבות המס ולהערך ליום שאחרי 10 השנים שבהן אתה פטור ממס.

אל תחמיץ את הטבות המס המגיעות לך!

למצגת הרחבה בנושא לחץ כאן