הדפסה

תמריצים

סיוע בתחומי התמריצים והסיוע הממשלתי על-פי חוקי עידוד שונים ודרישות ספציפיות.

  •  ביצוע ביקורת עבור חברות העוסקות במחקר ובפיתוח תעשייתי, בשיתוף לשכת המדען הראשי,
     ובכללן מעקב נתונים ויישום הוראות המדען הראשי
  •  קבלת תמריצים מהקרן לעידוד השיווק של התמ"ת
  •  קבלת תמריצי מחקר ופיתוח ממדען ראשי
  •  קבלת מענקי השקעות – ליווי וייצוג בהליך לקבלת מעמד למפעל מאושר
  •  קבלת תמריצים במסגרת מסלול התעסוקה של מרכז השקעות