הדפסה

ייעוץ עסקי וכלכלי

מחלקת ייעוץ עסקי וכלכלי נותנת שירותי ייעוץ ופיקוח ללקוחות, תוך ניתוח המצב הפיננסי.

הניתוח המקצועי לוקח בחשבון סיכונים הכרוכים בקבלת החלטות בתחום הכספי והניהולי, תוך בחינת קיום משאבים פיננסים מתאימים או איתור משאבים חדשים ומקורות מימון.

שירותי המחלקה:

 •  מתן חוות דעת וייעוץ עסקי, כולל מתן חוות דעת כלכליות לבתי משפט
 •  יעוץ לעסקים במשא ומתן מול בנקים להפחתת עלויות מימון והגדרת אשראי נדרש בטווח קצר וארוך
   ליצירת מבנה הון אופטימאלי
 •  בניית תכניות עסקיות
 •  סיוע בבניית תקציבים ובקרה תקציבית
 •  הערכות שווי וחישובים כלכליים
 •  כהונה בדירקטוריונים של חברות ציבוריות וממשלתיות כולל בנקים, לרבות ראשות ועדות ביקורת
 •  ייעוץ בנושא ממשל תאגידי המגדיר את תפקידי האורגנים הבכירים, הכנת קוד ממשל תאגידי והכנת קוד אתי
 •  יצירת פתרונות הקשורים להתמודדות עם כללי רגולציה תוך היכרות מעמיקה עם המגזר הציבורי.
 •  סיוע לקבלת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. לקריאת חוזר בנושא לחץ כאן

השירות ניתן ללקוחות הפירמה וביניהם חברות עסקיות, מלכ"רים ועוד.