b2

הליכי גילוי מרצון לאור הרחבת היקף עבירות המס

רו"ח איריס שטרק הרצתה בכנס בנושא עבירות מס ועבירות הלבנת הון של לשכת רו"ח בחודש מאי 2016.

למצגת ההרצאה לחץ כאן