הדפסה

חשבות ושירותים נלווים

מחלקת חשבים ושירותים נלווים נותנת תמיכה ללקוחות הפירמה בתחומים מגוונים, תוך יצירת מעטפת כוללת שירותים פיננסים, שמירה על קשר אישי וישיר עם הלקוח והבנה לצרכיו.

שירותי המחלקה כוללים:

  •  שירותי חשבות לחברות עסקיות, עמותות ומלכ"רים לרבות דיווחים לרשויות כנדרש עפ"י חוק
  •  שירותי חשבות שכר, הכנת משכורות, דיווחים שוטפים ושנתיים למוסדות
  •  שירותי הנהלת חשבונות לחברות, יחידים, עמותות ומלכ"רים לרבות הכנת דיווחים חודשיים ללקוחות
  •  ליווי ותמיכה בדיווחים הנדרשים לעמותות ולמלכ"רים תוך ייצוג מול רשם העמותות וההקדשות,
     לרבות קבלת ניהול תקין וסיוע בקבלת תמיכות
  •  בחינת נוהל חיוב אישי מטעם משרדי ממשלה
  •  שירותי בודק שכר מוסמך לפי חוק
  • שירותי חוות דעת להוצאה לפועל ולפרטיים בתיקי מזונות, חישובי ריביות, מחלוקות עם גורמים פיננסיים ועוד