הדפסה

גילוי מרצון

גילוי מרצון

הליך הגילוי מרצון מאפשר למבקשים לגלות ביוזמתם את ההכנסות וההון שלא דווחו בארץ ובחו"ל לרשויות המס בישראל, לשלם את המיסים החלים בישראל כדין ולהמנע מנקיטת הליכים פליליים כנגד מי שיבצעו הליך של גילוי מרצון בהתאם לתנאים שנקבעו בנוהל גילוי מרצון ובהוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון שפורסמו ע"י רשות המיסים.

לפירמת שטרק את שטרק ידע והבנה מעמיקים בתחום הגילוי מרצון בישראל. יתרון הצוות נעוץ בהתמחותו וניסיונו הרב במתן ייעוץ ושירותים בסוגיות מיסוי ישראלי ובינלאומי.