הדפסה

בקרת איכות על הביקורת הפנימית

בקרת איכות על מערך הביקורת הפנימית - QAR

הגברת האחריות על תאגידים וקריסת חברות שונות עקב כשלים שהתגלו בהן, הובילו להגברת חשיבות מערך הביקורת הפנימית בחברה.
על מנת להגביר את אפקטיביות ויעילות מערך הבקרה הפנימית, יש לנקוט באמצעים שיבחנו את איכות הבקרה ויובילו לשיפור וייעול תהליכי עבודה.

בדיקת איכות הביקורת הפנימית (QAR) מתייחסת להערכת יעילות ואפקטיביות מערך הביקורת הפנימית בחברה והממשק בין ועדת הביקורת למבקר הפנימי ולאורגנים בחברה: דירקטוריון, ההנהלה וכו'. כמו כן, בחינת אופן הטיפול בסוגיות שהועלו על ידי המבקר הפנימי וועדת הביקורת.
בדיקת איכות הביקורת הפנימית, מתייחסת לשאלת עבודתו ותפקודו של המבקר הפנימי וצוותו לרבות, בחינת הכשרתם והתאמתם של אנשי הביקורת למטלות הנדרשות ואופן הטיפול בניגוד עניינים.

פירמת שטרק את שטרק מוסמכת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים העולמית(IIA) לביצוע הערכות חיצוניות בלתי תלויות לפעילויות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות, חברות ציבוריות וחברות בשוק ההון.
לצוות ניסיון רב וידע נרחב בביקורת פנימית, ביקורת חקירתית וניהול סיכונים, מה שמקנה לו יתרון משמעותי בבדיקת איכות הביקורת הפנימית.