הדפסה

בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך

ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב 2011, אשר מטרתו הינה הגברה וייעול אכיפת דיני עבודה, בדגש על אכיפת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים כעובדי ניקיון, שמירה ואבטחה באמצעות קבלני כח אדם, תוך קביעת סנקציות אזרחיות ופליליות.
החידוש העיקרי בחוק, הינו הוספת האכיפה המנהלית ועיצומים כספיים בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית וכן הטלת אחריות גם על מזמין השירות ולא רק על המעביד הישיר (חברת הקבלן). העיצומים יחולו גם אישית על מנכ"ל הגוף המעסיק ומנכ"ל מזמין השירות ולכן בודק שכר מהווה תכנית הגנה.

פירמת שטרק את שטרק מתמחה בבדיקות ובקרות בכל תחומי השכר, לרבות הסכמי עבודה, זכויות סוציאליות וזכויות עובדי קבלן ומספקת שירותי בודק שכר, שירותי בקרה נוספים, ייעוץ שוטף והדרכה בנושא בדיקות שכר.